Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘innovació’

Ja podeu consultar un resum de la presentació de la sessió:

 

Algunes notes:

 • És necessari tenir ben documentat els projectes d’I+D+i, del més important, el recull d’evidències. Recull de documentació necessària:
  • documentació tècnica
  • documentació administrativa de la novetat del projecte
  • recull d’evidències (fulls d’hores, albarans, etc…)
 • Documentar correctament un projecte  pot suposar un estalvi fiscal del 12% i bonificacions del 40% en les quotes de la Seguretat Social del personal investigador.
 • Cal treballar per projectes i subprojectes.
 • És necessària una imputació de costos per activitats dels projectes d’I+D+i.
 • Fiscalment la Innovació implica que no existeix. No és clara la distinció entre projectes d’I+D i d’IT.
 • La Transferència de Tecnologia permet explotar comercialment la innovació.

Read Full Post »

A lo largo de los últimos años el tratamiento fiscal de los proyectos de I+D+i ha ido evolucionando y con ello las políticas de la Administración en materia fiscal. Inicialmente sólo se podían deducir fiscalmente los gastos asociados a la realización de proyectos de innovación pero en la actualidad el marco de actuación se ha adaptado en base a las diferentes estrategias de innovación que pueda realizar la empresa. De este modo, también es posible obtener beneficios fiscales por la realización de actividades de transferencia de tecnología y/o conocimiento diferencial; o bien obtener bonificaciones por el personal investigador propio dedicado de forma exclusiva a tareas de I+D (especialmente doctores y/o titulados superiores).

En este contexto, los sistema de gestión de proyectos en base al uso de tecnología permite realizar una aplicación correcta de estos incentivos en función de las actividades de I+D, del volumen de gastos asociados y de la estrategia de innovación que se siga.

I+d+i

A través del uso de la tecnología, el departamento de I+D de una empresa en colaboración con la parte financiera, podría gestionar el día a día de sus proyectos, a los que se aplicarían las correspondientes deducciones fiscales, mediante una planificación de tareas, calendario de ejecución y recogida de evidencias de trabajo, y teniendo como resultado, partes de trabajo por día de cada miembro que interviene en cada proyecto de I+D+i. De este modo, la tecnología ayudaría no sólo a rentabilizar los gastos de I+D (incluso antes de que los proyectos lleguen al mercado) sino que además facilitaría la gestión y administración de los proyectos.

Des de la Comisión OSI os proponemos una sesión de trabajo con la colaboración de profesionales de la firma SISDEVA, donde se expondrán el alcance de los incentivos fiscales por I+D+i, a la vez que nos presentaran una aplicación informática específica que puede ser de ayuda no sólo mejorar los resultados en la gestión de proyectos, sino que al mismo tiempo permite obtener un importante ahorro fiscal en base a las inversiones realizadas por la empresa.

Contenido

 • Marco fiscal favorable en el ámbito de la I+D+i.
 • El uso de tecnología diferencial en la gestión de las actividades de I+D+i.
 • SiSDEVA, tecnología para la gestión de proyectos de I+D+i en entornos just in time.

La sesión tendrá lugar el próximo jueves 7 de noviembre de 2013 a les 18.30 horas en la nueva sede del Col·legi d’Economistes de Catalunya en Plaça Gal·la Placídia 32, Barcelona.

.

Ponentes:

Joan Palmer Serra, Responsable de desenvolupament de negoci de la firma INNOVATE GENE

Presentación:

Josep M. Gallart, vicepresident de la Comissió OSI del Col·legi d’Economistes i l’ACCID

Reserves:

La entrada es gratuita, todo y así por cuestiones de organización y dado que el aforo es limitado os recomendamos realizar inscripción aquí.

Read Full Post »

A lo largo de los últimos años el tratamiento fiscal de los proyectos de I+D+i ha ido evolucionando y con ello las políticas de la Administración en materia fiscal. Inicialmente sólo se podían deducir fiscalmente los gastos asociados a la realización de proyectos de innovación pero en la actualidad el marco de actuación se ha adaptado en base a las diferentes estrategias de innovación que pueda realizar la empresa. De este modo, también es posible obtener beneficios fiscales por la realización de actividades de transferencia de tecnología y/o conocimiento diferencial; o bien obtener bonificaciones por el personal investigador propio dedicado de forma exclusiva a tareas de I+D (especialmente doctores y/o titulados superiores).

En este contexto, los sistema de gestión de proyectos en base al uso de tecnología permite realizar una aplicación correcta de estos incentivos en función de las actividades de I+D, del volumen de gastos asociados y de la estrategia de innovación que se siga.

I+d+i

A través del uso de la tecnología, el departamento de I+D de una empresa en colaboración con la parte financiera, podría gestionar el día a día de sus proyectos, a los que se aplicarían las correspondientes deducciones fiscales, mediante una planificación de tareas, calendario de ejecución y recogida de evidencias de trabajo, y teniendo como resultado, partes de trabajo por día de cada miembro que interviene en cada proyecto de I+D+i. De este modo, la tecnología ayudaría no sólo a rentabilizar los gastos de I+D (incluso antes de que los proyectos lleguen al mercado) sino que además facilitaría la gestión y administración de los proyectos.

Des de la Comisión OSI os proponemos una sesión de trabajo con la colaboración de profesionales de la firma SISDEVA, donde se expondrán el alcance de los incentivos fiscales por I+D+i, a la vez que nos presentaran una aplicación informática específica que puede ser de ayuda no sólo mejorar los resultados en la gestión de proyectos, sino que al mismo tiempo permite obtener un importante ahorro fiscal en base a las inversiones realizadas por la empresa.

Contenido

 • Marco fiscal favorable en el ámbito de la I+D+i.
 • El uso de tecnología diferencial en la gestión de las actividades de I+D+i.
 • SiSDEVA, tecnología para la gestión de proyectos de I+D+i en entornos just in time.
La sesión tendrá lugar el próximo lunes 6 de mayo de 2013 a les 18.30 horas en el Col·legi d’Economistes de Catalunya 

(Av. Diagonal 512, pral 08036 Barcelona).

Ponentes:

Joan Palmer Serra, Responsable de desenvolupament de negoci de la firma INNOVATE GENE

Presentación:

Josep M. Gallart, vicepresident de la Comissió OSI del Col·legi d’Economistes i l’ACCID

Reserves:

La entrada es gratuita, todo y así por cuestiones de organización y dado que el aforo es limitado os recomendamos realizar inscripción al evento en cualquiera de las opciones siguientes:

 • ACCID  Tel. 93 542 14 79
 • Col·legi d’Economistes de Catalunya

Read Full Post »

Darrerament a sortit una nova guia de la col·lecció de “Guies per a la innovació i la internacionalització” d’ACC1O,  amb el títol “iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones” i que ha estat redactada per en Ramon Costa col·laborador del Grup OSI, i en Josep Vilalta, com a membres del MIC Productivity.

Aquesta guia mostra les millors formes d’aprofitar les eines tecnològiques existents, com són els espais de col·laboració, la missatgeria instantània, les solucions de mobilitat o els sistemes de cerca d’informació, per tal d’augmentar la productivitat de les persones a les empreses, tot descrivint processos, metodologies i exemples que permeten optimitzar-ne la seva gestió.

A la guia s’explica que no només cal millorar l’ús de les tecnologies sinó també humanitzar-les per a què el seu ús sigui cada cop més simple i intuïtiu.

El paper de les TIC ha estat centrat  a les empreses, majoritàriament, en l’automatització i suport als processos estructurats, millorant la productivitat a les empreses.

En el nou model, però, els treballadors requeriran altres eines i tecnologies que els ajudin a augmentar les seves capacitats i a ser més eficients en uns nous escenaris de treball (reunions, treball en equip, cerca i gestió de la informació, presa de decisions, comunicacions eficients, etc.).

I per tant, en aquest escenari, hi tindran un paper molt important les tecnologies de la iProductivitat, complementàries als sistemes de gestió (ERP, CRM…).

Són totes aquelles eines, plataformes i solucions que estan orientades a millorar la productivitat dels professionals en els àmbits de la comunicació, el treball en equip, la col·laboració, la cerca, l’emmagatzemament i la gestió de la informació, principalment.

La guia, dividida en diferents blocs (El treballador de la Informació, les Tecnologies de la iProductivitat, Escenaris de Treball i Casos Empresarials), mostra com aprofitar les TIC per millorar la productivitat, identifica les necessitats i característiques dels anomenats treballadors de la informació, presenta les principals eines i tecnologies de la iProductivitat (comunicacions unificades, eines col·laboratives, eines web 2.0, mobilitat, etc.), analitza diferents escenaris i presenta diversos casos empresarials reals d’empreses.

Podeu obtenir una còpia de la guia en els següents enllaços:

http://www.slideshare.net/rcosta/acc1-o-guiaiproductivitatnov2010

http://www.anella.cat/c/document_library/get_file?uuid=a2b4b47b-dc70-4aa0-a68d-ee201918246f&groupId=30582

 

 

Read Full Post »

El passat dimecres dia 28 d’abril es va celebrar l’acte de constitució de la nova Comissió Intercol·legial per a la Innovació, conformada per vuit Col·legis Oficials de Catalunya.

Després de la signatura de l’acord de creació de la Comissió, aquesta es va adherir al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. D’aquesta manera, es permet una transferència entre els objectius de la Comissió amb la resta d’integrants del PNRI, i per tant establir un marc de col·laboració.

Entre els signants hi figuren el Col·legi d’Economistes de Catalunya representat pel seu degà el Sr. Joan B. Casas i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya representat pel seu degà Sr. Antoni Rodríguez.

La comissió intercol·legial neix amb els següents objectius:

 1. Impulsar la innovació entre els professionals de Catalunya representats pels seus col·legis professionals.
 2. Generar el compromís dels professionals cap a la Innovació mitjançant la seva adhesió al Pacte Professional d’Innovació (PPI).
 3. Posicionar els col·legis professionals com a veritables ponts entre Universitat i Empresa.
 4. Analitzar l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i les seves àrees d’aplicació directa a la resolució de les necessitats operatives i de processos de les empreses.
 5. Impulsar accions innovadores en quant a la col·laboració entre col·legis professionals mitjançant la constitució d’altres comissions, grups de treball o xarxes intercol·legials en tots els aspectes relacionats amb la innovació.

Des d’aquesta Comissió volem mostrar el nostre recolçament a iniciatives com aquesta que promouen la col·laboració intercol·legial, aspecte en que hi creiem i intentem portar a terme.

Josep M. Gallart

enginyeriainformatica.cat » Vuit col·legis creen la Comissió Intercol·legial per a la Innovació

Read Full Post »