Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘FOBSIC’

Des de la Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació creiem, com ho hem anat difonent al llarg de les nostres activitats, que els economistes i el responsables de la gestió de les empreses han de tenir un paper rellevant a l’hora de definir i desenvolupar els Sistemes d’Informació i les TIC d’una empresa una vegada aquestes han passat a ser eines fonamentals per a la millora de la gestió i de la presa de decisions estratègiques.

clip_image002clip_image002[4]

Els economistes, com a membres responsables, en gran mesura de la presa de decisions estratègiques a les empreses i organitzacions en general, necessitem disposar d’una informació integrada, complerta i en temps real, i en aquest aspecte tenim alguna cosa a dir i hem de treballar plegats amb els tecnòlegs els aspectes de gestió de la informació i la comunicació.

És per això que durant l’any 2008 ens vàrem posar a treballar en la definició del ” Ier Baròmetre de les TIC i els Economistes”. Durant el mes d’abril del 2009 es va penjar el qüestionari a la web del Col·legi d’Economistes de Catalunya, on tenen accés més de 5.800 col·legiats i de la qual vàrem obtenir una mostra de 803 enquestes.

En aquest document us presentem les conclusions d’aquest estudi conjunt de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), la Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació (OSI), i la Comissió d’Economia del Coneixement del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

De les 803 respostes obtingudes, el 53% eren economistes assalariats i el 43% eren empresaris i/o treballadors per compte propi. Per sectors d’activitat, un 30% desenvolupen la seva feina en despatxos professionals, un 21% en el sector industrial i un 20% en serveis a empreses.

Les conclusions d’aquest estudi les podríem agrupar en quatre grups :

· Com valoren els Economistes l’aportació de les TIC a l’empresa

o Un 85% dels economistes consideren que els sistemes d’informació aporten valor a la feina.

o La inversió en Sistemes d’Informació es justifica per la millora de la productivitat, la gestió i l’ús de la informació i la millora de la qualitat de les relacions amb clients i proveïdors.

clip_image002

· El paper dels economistes en la presa de decisions en matèria de sistemes d’informació

o El 68% dels economistes consideren que han de tenir un paper rellevant a l’hora de prendre decisions en matèries de sistemes d’informació.

o Un 46% dels economistes han participat sempre en la presa de decisions en els sistemes d’informació. La influència que tenen els sistemes d’informació en els processos de negoci i el finançament de les inversions són les principals raons per les quals els economistes creuen que han de tenir un paper més rellevant en la presa de decisions sobre les TIC.

clip_image004

· Situació comparativa empresarial

o Per regla general, els Economistes consideren que les empreses europees destinen més recursos en Sistemes d’Informació que les empreses espanyoles.

· Formació dels Economistes en les TIC

o Els 79% dels enquestats consideren que els Plans d’estudi de Direcció i Administració d’Empreses han de contemplar assignatures en sistemes d’informació.

clip_image006

A partir d’aquest grup de conclusions podríem definir un Model de relacions causa-efecte que es desprèn de l’estudi.

clip_image002[7]

Els resultats d’aquest estudi, l’alt grau de participació per part dels economistes i el suport de la FOBSIC ens anima a continuar amb aquest, que pretenem sigui de periodicitat anual. Es per això que ja estem de nou treballant per millorar-lo pel proper any.

Read Full Post »

image

Aquest any se celebra el IV Congrés de la CiberSocietat “Crisi analògica, futur digital”, que té lloc únicament a través d’Internet i on es parla de les relacions entre tecnologia i societat.

Aquest esdeveniment, organitzat per l’Observatori per a la Cibersocietat amb seu al Citilab de Cornellà, tindrà el seu període de discussió en línia de comunicacions entre el 12 i el 29 de novembre de 2009.

Les sis grans àrees temàtiques que es tracten són: Educació, Ciència i Investigació, Política, Cultura, Economia i Comunicació.

L’edició d’enguany, centrada en la interactivitat, intenta definir-se com un Congrés 2.0 o “Living Congress”, la qual cosa implica la utilització de les xarxes socials, wikis, blogs i la participació dels internautes en la confecció de l’esdeveniment, començant per l’elecció del lema i els temes a tractar, fins a les conclusions finals.

Una altra novetat important és que les comunicacions presentades al congrés poden ser per primera vegada també en format gràfic i vídeo.

Des de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), que té entre d’altres objectius interpretar les tendències de la societat de la informació i del coneixement i transmetre-les als/les interessats/ades, us convidem a participar al fòrum especialitzat en Indicadors Digitals per a la Societat de la Informació.

En aquest debat es reflexionarà en línia i de manera oberta sobre els indicadors que mesuren el grau de desenvolupament de la Societat de la Informació. Indicadors útils, noves eines a Internet a l’abast de les persones i les organitzacions, l’aprofitament de les TIC, la disminució de la fractura digital en alguns àmbits però el seu increment en d’altres, o la viabilitat de la comparabilitat d’indicadors, són temàtiques i aspectes sobre els que cal parlar, discórrer, raonar i contrastar les diferents opinions i punts de vista.

Podeu inscriure-us al Congrés a través del següent enllaç:

http://www.cibersociedad.net/congres2009/ca/

Per accedir i participar al fòrum sobre Indicadors Digitals per a la Societat de la Informació accediu aquí:

http://www.cibersociedad.net/congres2009/ca/gts/indicadors-digitals-per-a-la-societat-de-la-informacio/65/

Read Full Post »

El passat dimecres 20 de maig es va signar un conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Economistes de Catalunya i la FOBSIC que permetrà realitzar un estudi específic per mesurar el grau d’implicació dels economistes en l’aplicació des les eines TIC.

conveni_eco

Aquest serà el primer baròmetre TIC dels economistes que pretén ser de periodicitat anual i te per objectiu captar entre els economistes quin es el seu grau d’implicació com a professionals en la gestió, desenvolupament i ús dels Sistemes d’Informació i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en general.

Des de la Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació creiem, com ho hem anat difonent a traves de les nostres activitats, que els economistes i el responsables de la gestió de les empreses han de tenir un paper rellevant a l’hora de definir i desenvolupar els Sistemes d’Informació i les TIC d’una empresa en tant en quant aquestes han passat a ser eines fonamentals per la millora de la gestió i de la presa de decisions a les empreses. Aquest paper rellevant no ha de ser en solitari, si no conjuntament amb els professionals de la tecnologia, que plegats han d’aconseguir que les TIC siguin les adients i òptimes per les organitzacions. Les TIC i el negoci han d’anar agafats de la mà.

És per això que a partir d’aquest baròmetre volem prendre el pols de les TIC entre els economistes i començar a difondre la necessitat de prendre part en la gestió de les TIC i, en la mesura del possible, des de la Comissió i el Col·legi contribuir a que cada vegada sigui més així.

Aquesta estudi s’elaborarà per un grup de treball integrat per membres de la Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació, la Comissió d’Economia del Coneixement del Col·legi d’Economistes i la Fundació Observatori Societat de la Informació (FOBSIC).

CEC logo FOBSIC  

Read Full Post »

En un article publicat el 25 de febrer al diari “El País” es fa resó del barómetre TIC de l’Associació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) on els professionals del sector puntuen amb un 4,9 sobre 10 el desenvolupament de les TIC a Catalunya.

S’enten per professionals del sector: 20 directius d’empreses del sector i 60 professionals d’empreses i institucions tecnológiques

Destacats de l’estudi:

  • Excessiva atomització i fragmentació del sector
  • Pitjor posicionament respecte al reste d’europa i el món
  • Allunyament entre el món empresarial i el món universitari
  • Manca de professionals qualificats. (Estudi FOBSIC)

Us recomanem l’estudi FOBSIC “Els professionals de les TIC a Catalunya”

Read Full Post »