Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Enginyers’

En el marc del cicle sobre models de gestió empresarial, organitzat per la Comissió intercol·legial per la competitivitat integrada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, que es va dur a terme el passat 21 d’octubre al Col·legi d’Economistes de Catalunya, volem compartir amb vosaltres algunes imatges de la trobada, així com les diferents notes de premsa de mitjans de comunicació escrit que varen fer-ne ressò. (ABC, La Razón i Levante EMV)

El cicle va comptar amb una molt bona rebuda d’assistents i va despertar força interès, fet que es va constatar en l’interessant debat en el si de la taula rodona que es va fer desprès de les diferents ponències. L’obertura de la jornada va anar a càrrec de Xavier Subirats i Miquel Àngel Estruga, en representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya i del Col·legi de Enginyers de Catalunya respectivament. Les ponències tècniques van ser a càrrec de Miquel Àngel Estruga, Cristina Pemán de PRICEWATERHOUSECOOPERS, Cristina Martínez de CAMPOFRIO FG i José Luis Delgado de AGUAS  DE VALENCIA.

COMPETITI21-10-2013 co-presids con ponents coord&secr

En Miquel Angel Estruga, com a consultor de la firma MAASTRICHT CONSULTANTS, va exposar una metodologia per a la identificació i la quantificació de les diferents tipologies de riscs. Va fer una exposició dels diferents models existents en la gestió de riscos, com són el Model COSO, model australiá segons norma AS/NZS-4360, i el model ISO-31000.

Cristina Martínez va destacar diferents vies d’identificació de riscos i va fer una exposició sobre el model ERM (Enterprise Risk Management system) a Campofrio. Va destacar la necessitat de definir “Risk Owners”, així com de fer un seguiment de metes graduals “deadlines” i la definició de protocols de crisis. Finalment va destacar la importància d’una gestió integrada dels riscos que englobin tant els operatius, els tecnològics, de servei a client, financers, mediambientals i estratègics-corporatius.

Elena Pemán, va exposar un resum de l’estudi elaborat per PWC referent a com actualment les empreses espanyoles entomen la gestió dels riscos. Va destacar la obligatorietat per les empreses cotitzades, d’incloure en un Informe de Gestió anual amb una explicació del grau d’exposició als  riscos, així com les mesures adoptades enfront de la prevenció dels mateixos. Va destacar com a eines utilitzades per les empreses, els KRI (“Key Risk Indicators”), Balanced Scorecard, així com els Mapes de Risc, i va destacar la importància de disposar d’una plataforma única de sistemes d’informació i l’automatització d’informes de gestió de riscos. En quant a les diferents tipologies de riscos, va destacar per la seva singularitat, els de tipus relacional i els d’imatge de marca. Entre els avantatges d’aplicar un model ERM va destacar, l’assegurament en l’acompliment de la normativa vigent, la gestió proactiva i la transparència. També va fer una exposició de la normativa existent.

La darrera ponència, va ser a càrrec de José Luis Delgado que va iniciar la seva exposició amb els motius que van portar a la seva empresa, Aguas de Valencia a implementar un model ERM segons el referencial de AENOR EA0031 (Reglamentació en matèria d’infraestructures crítiques). Disposar d’una seguretat jurídica per a tots els empleats i directius, garantir la seguretat reputacional i l’assegurament en la continuïtat del negoci enfront a incidències i imprevists van ser els objectius principals. Va destacar el compromís de la Direcció, com a clau per implantar amb èxit un model ERM i va fer una exposició del model a la seva companyia.

Finalment va es va dur a terme un interessant debat coordinat per Lluís Rischak i la cloenda de l’acte va anar a càrrec de Salvador Baille.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Taula rodona i debat de la sessió

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Read Full Post »

L’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials van signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya CEC creant la Competitiveness & Quality Commission. Encara que aquesta va sorgir fruit de col·laboracions inicials entre els Grups de Treball de Gestió de la Qualitat tant a Enginyers com a Economistes, la mateixa és oberta tant a professionals economistes, com a professionals enginyers que vulguin aportar i intercanviar coneixements, tecnologies, i experiències a l’àrea de la Gestió de la Competitivitat i la Qualitat a la empresa, amb l’objectiu final de reforçar els nivells de aquests ítems al sector empresarial.

Tan mateix aquest intercanvi de coneixements vol tenir a mig i llarg termini un efecte sinèrgic que convertirà a la Competitiveness & Quality Commission en un focus d’innovació i de bones pràctiques en diversos àmbits de la gestió empresarial.

Revista Enginyers juliol 2013

El conveni entre ambdós Col·legis per el qual es crea la citada Comissió interdisciplinària; el van signar el Degà del Col·legi d’Economistes, Joan B. Casas Onteniente, el Degà del COEIC, Joan Vallvé, i el President de I’AEIC, Joan Torres al Col·legi d’Enginyers el 10 d’Octubre de 2012.

La Secretaria de la Competitiveness & Quality Commission serà rotatòria per períodes de tres anys. Els primers 3 anys la Secretaria de la Comissió restarà de forma oficial a l’àmbit dels Enginyers, passat aquest període passarà al Col·legi d’Economistes.

Per primer cop a Catalunya tres entitats amb més de 15.000 professionals uneixen els seus esforços per analitzar els fonaments de la competitivitat i millorar la competitivitat de l’empresa catalana. L’abast de professionals així com de empreses que hi participin serà centrat als àmbits català, espanyol, i U.E.

De la mateixa forma els càrrecs de President i Copresident de la Comissió també seran rotatoris però per períodes anuals, essent nomenats -per al primer cicle- President; Miquel Angel Estruga (en representació del Col•legi d’Enginyers, (COEIC i AEIC) ), i Copresident: Xavier Subirats (en representació del Col•legi de Economistes (CEC).

Entre d’altres als ja comentats, la Competitiveness & Quality Commission té previst la organització conjunta de jornades tècniques, reunions, actes i conferències que serviran com a punt de trobada dels professionals. Durant l’exercici 2013 ja s’han realitzat 3 reunions en el decurs del primer quadrimestre de 2013, essent la primera reunió de constitució el passat 22-1-2013 a la seu del Col•legi de Economistes .

Els interessats en la citada comissió podeu contactar als respectius col·legis:

  • Col·legi Enginyers; Sra. Maribel Zoco;  comissio@eic.cat, i tel. 93-3192300
  • Col·legi Economistes, Sra. Joana Murcia : jmurcia@economistes.com  tel.93-416.16.04

Read Full Post »