Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘COEINF’

La Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació del Col·legi d’Economistes (OSI) ha impulsat la creació d’una Comissió Intercol·legial amb el Col·legi d’Enginyers en Informàtica amb l’objectiu de promure la recerca,  les trobades, les publicacions i la divulgació en matèria d’Organització i Sistemes d’Informació, com a punt de trobada entre la direcció de les organitzacions i el sector de les TIC.

Joan B. Casas (Degà del Col·legi d’Economistes), Antoni Rodriguez (Degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica, Josep Ma. Gallart (Vicepresident de la Comissió OSI) i Marco A. Peña (Vice-degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica i Coordinador de la Comissió OSI).

La seu d’aquesta comissió intercol·lial estarà situada al Col·legi d’Economistes i des d’aquí, les dues entitats que l’integren podran organitzar activitats i fòrum de debats.

Read Full Post »

Benvolguts amics, el passat divendres 9 d’abril vaig atendre la invitació que em va fer l’equip deganal del COEINF (Col·legi Oficial Enginyeria Informàtica de Catalunya) per presentar el resultat del Baròmetre de les TIC dels economistes que vàrem fer des de la Comissió OSI del Col·legi d’Economistes de Catalunya i l’ACCID. L’acte es va fer al Palau del Lloctinent seu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Voldria agrair al COEINF la seva invitació que és fruit de la col·laboració dels darrers anys des de l’ACCID.

Aquest acte ha estat una oportunitat per compartir amb als enginyers en informàtica la necessitat de treballar plegats (gestors, tecnòlegs, etc.) tant en el mon de l’empresa com en d’altres disciplines on les TIC tenen un paper rellevant.

Durant la meva trajectòria professional com economista que va des de l’àmbit financer, fins a l’organització i el control de gestió, passant per l’empresa privada petita, mitjana i gran, fins al sector públic, he compartit força experiències amb professionals de l’àmbit de la tecnologia, i fruit d’aquesta experiència, ja farà més de quatre anys ens varem reunir un grup de companys de professió de l’àmbit de l’empresa i la tecnologia i varem constituir aquest grup en forma de comissió de treball, que varem anomenar d’Organització i Sistemes d’Informació. L’origen del nom resideix en la necessitat de que els aspectes organitzatius i els sistemes d’informació han d’estar en sintonia i orientats a l’activitat i els seus objectius.

Des del Grup d’Organització i Sistemes d’Informació creiem, que els economistes i els responsables de la gestió de les empreses han de tenir un paper rellevant a l’hora de definir i desenvolupar els Sistemes d’Informació i les TIC d’una empresa una vegada aquestes han passat a ser eines fonamentals per a la millora de la gestió i de la presa de decisions. Per la presa de decisions estratègiques a les empreses i les organitzacions en general, és necessari disposar d’una informació integrada, complerta i en temps real, és per això que creiem que hem de treballar plegats amb els professionals de la tecnologia.

Ha estat un plaer compartir amb els enginyers en informàtica la percepció que tenen de la tecnologia envers a la gestió i com en funció del destí o de l’especialització del servei que dona la tecnologia necessiten d’un coneixement que va molt més enllà del camp merament tecnològic.

Som testimonis d’una revolució, la de la informació, és molt fàcil generar dades i emmagatzemar-les però per que aquesta es transformi en informació i coneixement caldrà que hi treballem plegats.

Read Full Post »

Contractes de serveis TIC

La Generalitat de Catalunya, en el marc del pla PIMESTIC, ha desenvolupat 30 models de contractes de serveis TIC que compten amb la clàusula d’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.

L’objectiu és, per una banda, facilitar a les pimes uns estàndards o tipus de contractes a demanar a les empreses que implanten solucions i/o serveis TIC i tenir d’aquesta manera una major credibilitat i empara, i, per l’altra, permetre al propi sector TIC la possibilitat d’oferir transparència sobre els serveis i l’abast ofert a les empreses. Aquests models de contractes estan disponibles i preparats per a ser editats, tant en OpenOffice com en Word, a l’apartat de recursos TIC del web PIMESTIC.

Read Full Post »

El passat dimecres dia 28 d’abril es va celebrar l’acte de constitució de la nova Comissió Intercol·legial per a la Innovació, conformada per vuit Col·legis Oficials de Catalunya.

Després de la signatura de l’acord de creació de la Comissió, aquesta es va adherir al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. D’aquesta manera, es permet una transferència entre els objectius de la Comissió amb la resta d’integrants del PNRI, i per tant establir un marc de col·laboració.

Entre els signants hi figuren el Col·legi d’Economistes de Catalunya representat pel seu degà el Sr. Joan B. Casas i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya representat pel seu degà Sr. Antoni Rodríguez.

La comissió intercol·legial neix amb els següents objectius:

  1. Impulsar la innovació entre els professionals de Catalunya representats pels seus col·legis professionals.
  2. Generar el compromís dels professionals cap a la Innovació mitjançant la seva adhesió al Pacte Professional d’Innovació (PPI).
  3. Posicionar els col·legis professionals com a veritables ponts entre Universitat i Empresa.
  4. Analitzar l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i les seves àrees d’aplicació directa a la resolució de les necessitats operatives i de processos de les empreses.
  5. Impulsar accions innovadores en quant a la col·laboració entre col·legis professionals mitjançant la constitució d’altres comissions, grups de treball o xarxes intercol·legials en tots els aspectes relacionats amb la innovació.

Des d’aquesta Comissió volem mostrar el nostre recolçament a iniciatives com aquesta que promouen la col·laboració intercol·legial, aspecte en que hi creiem i intentem portar a terme.

Josep M. Gallart

enginyeriainformatica.cat » Vuit col·legis creen la Comissió Intercol·legial per a la Innovació

Read Full Post »

El passat 23 de desembre l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), a proposta de la seva Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació (OSI), va signar un conveni amb el Col•legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya (COEINF).

ACCID                     COEINF

El conveni estableix un marc de col•laboració per promoure la recerca, les trobades, les publicacions i la divulgació en matèria d’Organització i Sistemes d’Informació, raó de ser de la nostra comissió, com a punt de trobada entre la direcció de les organitzacions (representada per l’ACCID i el CEC) i el sector TIC (representat pel COEINF).

La signatura es va dur a terme a la seu de l’ACCID per part del seu President, Sr. Ferran Termes, i pel Degà del COEINF, Sr. Antoni Rodríguez, i va comptar amb la participació del Sr. Josep Gallart, President de la Comissió OSI, i del Sr. Marco A. Peña, Coordinador de la Comissió OSI i membre del COEINF.

 

Sr. Josep Gallart, Sr. Ferran Termes, Sr. Antoni Rodriguez i Sr. Marco A. Peña.

D’esquerra a dreta: Sr. Josep Gallart, Sr. Ferran Termes, Sr. Antoni Rodríguez i Sr. Marco A. Peña.

Sense dubte el conveni constitueix un molt bon colofó per al 2008 que tot just tanquem amb tant bon balanç. Per a posar-lo en pràctica el conveni comptarà amb la coordinació per part de Marco A. Peña i amb la participació de membres de la Comissió OSI i del COEINF.

La signatura d’aquest conveni representa un pas més en les activitats dutes a terme per la Comissió OSI en la seva cerca per establir lligams entre els gestors d’empresa i els tecnòlegs, com a millor via per assolir el mutu reconeixement d’ambos perfils, en pro de l’inevitable alineament estratègic entre les Tecnologies de la Informació i el Negoci.

Gràcies a tota la Comissió per haver-ho fet possible!

Marco A. Peña
Coordinador Comissió OSI

Read Full Post »