Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Catalunya’

Cada cop en sentim a parlar més de l’Economia Social i del seu paper creixent en l’economia. A Barcelona aquestes activitats representen, segons un informe elaborat per l’Ajuntament de Barcelona, un 6% del PIB de la ciutat donant feina a 53.000 persones en 4.743 entitats de diferent forma jurídica, el que suposa un 8% de l’ocupació de la ciutat.

Podríem dir que l’Economia Social és aquell conjunt d’activitats econòmiques i empresarials que en l’àmbit privat porten a terme entitats que persegueixen l’interès general, ja sigui econòmic o social, o ambdós, i on les persones són prioritàries en front el capital, els resultats s’apliquen en funció del treball realitzat i on es promou la solidaritat interna i a la societat.

economia social & Tic

Aquest sector agrupa iniciatives de diversos àmbits: des de cooperatives de la salut i la educació, societats laborals, mutualitats de previsió social, centres especials de treball, empreses d’inserció laboral, entitats de finances ètiques o bancs de temps, etc.

En aquest context podem trobar experiències on les TIC han contribuït d’alguna manera a que aquest sector tingui un paper més rellevant en l’economia, contribuint per exemple en la inserció laboral i social de persones amb capacitats diferents.

Des de la Comissió OSI volem encetar una línia de treball orientat al paper de les TIC en aquest sector, on més enllà de l’increment de la productivitat que suposen per les empreses i les organitzacions en general, realçar el paper rellevant de les TIC, per exemple en la inserció laboral, permetent que persones amb capacitats diferents i que en condicions tradicionals no podrien ocupar un lloc de feina, tinguin ara l’oportunitat d’ocupar llocs en empreses que ofereixen serveis empresarials a d’altres empreses.

Us convidem a que assistiu a la sessió que hem organitzat el proper 18 d’abril de 2016 a les 19 hores al Col·legi d’Economistes de Catalunya, on la Fundació Tallers juntament amb la empresa Ofisfera ens presentaran el seu projecte, un cas d’èxit d’economia social, on les TIC i les persones tenen un paper rellevant.

Intervindran:

Pol Valero, responsable del servei d’Ofisfera

Ricard Matas, gerent de Fundació Tallers

Presentarà l’acte:

Josep M. Gallart, president de la Comissió OSI (Comissió conjunta CEC-ACCID)

Aquesta jornada és gratuïta i esta organitzada conjuntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) i l’ACCID, es per això que per qüestions d’organització us agrairíem feu la vostra inscripció: al CEC o a l’ACCID.

LLoc:

Seu del Col·legi d’Economites de Catalunya

Pl. Gal·la Placídia 32, 08008 Barcelona

Read Full Post »

El passat 11 de novembre va tenir lloc la Jornada dels Economistes 2011 sota el lema “Empresa i Economia, més i millor”. Un gran èxit d’assistència a les sessions plenàries i a les sessions de treball simultànies demostra que els temes tractats foren d’interès per als assistents i que aquesta trobada anual permetrà seguir mostrant a la societat la tasca dels economistes i gestors d’empresa en anys successius.

Jornada Economistes 2011

En el context de la Jornada la Comissió OSI proposà una sessió on debatre sobre com les empreses, en la conjuntura actual, poden fer més i ser millors; més per seguir creant riquesa econòmica i social, i millors per ser més eficients, més productives i més innovadores.

Ens trobem davant d’un nou escenari social i econòmic que ens obliga a replantejar-nos formes en la manera de treballar, de pensar i d’interactuar, en definitiva de viure. Un canvi de model productiu on les persones i les empreses ens relacionem de maneres diferents. Un model que es basa en la gestió del coneixement. Un model d’organització que trenca amb la jerarquia i potencia una organització multidisciplinar i dinàmica, orientada a projectes i al assoliment dels objectius. On tots ens relacionem amb tots i on els objectius s’assoleixen pel treball cooperatiu, potenciant la creativitat i les habilitats de cadascú. Aquest nou model productiu es basa en la connexió dels processos, les persones i la informació. En aquest sentit l’evolució de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han tingut, tenen i tindran un paper fonamental en el desenvolupament d’aquest nou model.

La sessió, introduïda i moderada per el Sr. Josep Maria Gallart, Vicepresident de la Comissió OSI, va pretendre conjugar dos objectius: d’una banda apropar les noves tendències en TIC i les seves implicacions de present i futur; i d’altra reflexionar sobre com s’està redefinit el lloc de treball i com les TIC poden aportar solucions per suportar i innovar en les noves formes de relacionar-nos.

Per donar resposta al primer objectiu tinguérem a la taula al Sr. Josep Maixenchs, responsable d’Accenture a Barcelona. En la seva ponència ens va fer un repàs dels aspectes més destacats en els que les TIC poden impactar les organitzacions i aquestes treure’n profit, amb particular èmfasi a: la implantació de solucions basades en programari lliure, la progressiva adopció de solucions basades en núvols (públics i privats) i la inherent multicanalitat de les comunicacions organització-persona i interpersonals, així com la mobilitat. Amb la seva dilatada experiència en el sector com a gestor de grans comptes cada tema fou il•lustrat amb exemples reals. Finalment, en l’àmbit de la mobilitat, el Sr. Maixenchs ens va presentar el projecte Barcelona Mobile World Capital que permetrà la Barcelona ser la seu del GSMA Mobile World Congress fins al 2018 i, més important, crear l’entorn adequat perquè les empreses catalanes i espanyoles del l’àmbit TIC puguin desenvolupar la seva capacitat innovadora i esdevenir un dels principals motors econòmics per al país.

El segon objectiu de la sessió quedà cobert amb la ponència del Sr. Ramon Costa, Business Productivity Advisor del MIC Productivity. En la seva intervenció ens va convidar a reflexionar sobre les noves formes de treball i en quina mesura el lloc de treball tradicional s’està redefinit cap a quelcom molt més flexible en el temps, en els espais, etc. però sempre empès i suportat per noves eines tecnològiques que afavoreixen la comunicació i la col•laboració de manera ubiqua. Amb diferents exemples concrets el Sr. Costa ens ajudà a veure que el canvi que està arribant no depèn únicament de les solucions TIC que hi posem en joc, si no que implica canvis profunds en la manera de fer i de pensar de les organitzacions. Aquelles que abracin el canvi de bon grat en sortiran beneficiades amb millores en la productivitat i la seva capacitat innovadora.

La sessió fou presidida pel Sr. Ramon Salabert, conseller executiu de Telefònica, que contribuí a la sessió tot fent una ponència on va repassar l’evolució de les TIC i el seu impacte progressiu i imparable en les organitzacions. La seva intervenció va significar una valuosa llavor per contextualitzar les dues ponències principals.

Els assistents varen completar la sessió amb les seves intervencions, demostrant el seu interès pels temes tractats però també expressant dubtes i consideracions profundes sobre l’adopció del cloud computing, el programari lliure, etc.

Com a conclusió generalitzada tant amb els membres de la taula com per les intervencions i comentaris amb alguns assistents, podem afirmar que els objectius de la sessió i les expectatives dels assistents van ser assolits amb satisfacció.

Marco A. Peña
Coordinador de la Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació del CEC i l’ACCID

Read Full Post »

La nova plataforma web MapaTIC.cat és una eina que té com a principal objectiu esdevenir el directori de referència de proveïdors TIC catalans i convertir-se en el centre de trobada en línia de l’oferta i la demanda de TIC de Catalunya.

MapaTIC.cat

El web disposa d’un directori complet i categoritzat de més de 800 proveïdors de serveis, fàcilment localitzables a través de criteris de cerca intel·ligents i precisos, per múltiples àmbits i categories. D’aquesta manera, la demanda TIC pot trobar fàcilment i amb exactitud la informació dels productes i serveis requerits.

La plataforma també permet establir interrelacions entre els integrants del MapaTIC.cat, la interacció entre oferta i demanda, i la creació d’un mercat intern en línia que creixerà a mesura que l’eina es consolidi.

Podeu consultar els vídeos de presentació a:

Read Full Post »

Des de la Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació creiem, com ho hem anat difonent al llarg de les nostres activitats, que els economistes i el responsables de la gestió de les empreses han de tenir un paper rellevant a l’hora de definir i desenvolupar els Sistemes d’Informació i les TIC d’una empresa una vegada aquestes han passat a ser eines fonamentals per a la millora de la gestió i de la presa de decisions estratègiques.

clip_image002clip_image002[4]

Els economistes, com a membres responsables, en gran mesura de la presa de decisions estratègiques a les empreses i organitzacions en general, necessitem disposar d’una informació integrada, complerta i en temps real, i en aquest aspecte tenim alguna cosa a dir i hem de treballar plegats amb els tecnòlegs els aspectes de gestió de la informació i la comunicació.

És per això que durant l’any 2008 ens vàrem posar a treballar en la definició del ” Ier Baròmetre de les TIC i els Economistes”. Durant el mes d’abril del 2009 es va penjar el qüestionari a la web del Col·legi d’Economistes de Catalunya, on tenen accés més de 5.800 col·legiats i de la qual vàrem obtenir una mostra de 803 enquestes.

En aquest document us presentem les conclusions d’aquest estudi conjunt de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), la Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació (OSI), i la Comissió d’Economia del Coneixement del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

De les 803 respostes obtingudes, el 53% eren economistes assalariats i el 43% eren empresaris i/o treballadors per compte propi. Per sectors d’activitat, un 30% desenvolupen la seva feina en despatxos professionals, un 21% en el sector industrial i un 20% en serveis a empreses.

Les conclusions d’aquest estudi les podríem agrupar en quatre grups :

· Com valoren els Economistes l’aportació de les TIC a l’empresa

o Un 85% dels economistes consideren que els sistemes d’informació aporten valor a la feina.

o La inversió en Sistemes d’Informació es justifica per la millora de la productivitat, la gestió i l’ús de la informació i la millora de la qualitat de les relacions amb clients i proveïdors.

clip_image002

· El paper dels economistes en la presa de decisions en matèria de sistemes d’informació

o El 68% dels economistes consideren que han de tenir un paper rellevant a l’hora de prendre decisions en matèries de sistemes d’informació.

o Un 46% dels economistes han participat sempre en la presa de decisions en els sistemes d’informació. La influència que tenen els sistemes d’informació en els processos de negoci i el finançament de les inversions són les principals raons per les quals els economistes creuen que han de tenir un paper més rellevant en la presa de decisions sobre les TIC.

clip_image004

· Situació comparativa empresarial

o Per regla general, els Economistes consideren que les empreses europees destinen més recursos en Sistemes d’Informació que les empreses espanyoles.

· Formació dels Economistes en les TIC

o Els 79% dels enquestats consideren que els Plans d’estudi de Direcció i Administració d’Empreses han de contemplar assignatures en sistemes d’informació.

clip_image006

A partir d’aquest grup de conclusions podríem definir un Model de relacions causa-efecte que es desprèn de l’estudi.

clip_image002[7]

Els resultats d’aquest estudi, l’alt grau de participació per part dels economistes i el suport de la FOBSIC ens anima a continuar amb aquest, que pretenem sigui de periodicitat anual. Es per això que ja estem de nou treballant per millorar-lo pel proper any.

Read Full Post »

Un orientador tecnològic homologat per la Generalitat de Catalunya analitza el nivell d’implantació i l’ús de les TIC a l’empresa i ofereix una proposta de millores per tal que el negoci sigui més competitiu. Aquest servei està subvencionat i, per tant, el cost final que ha de pagar l’empresa es veu reduït.

Com que les empreses no tenen les mateixes necessitats, el Servei d’orientació PIMESTIC ofereix tres tipus de servei en funció de les seves característiques:

Servei d’orientació bàsic
Cost final per a l’empresa 100 € (400 € de cost del servei menys 300 € de subvenció)
Adreçat a empreses que estan en un estat bàsic de digitalització, que no tenen clar quines són les primeres accions que han de portar a terme. És un assessorament general, per saber quines són les solucions existents més apropiades segons el seu cas particular.

Servei d’orientació avançat
Cost final per a l’empresa 500 € (1.000 € de cost del servei menys 500 € de subvenció)
Adreçat a empreses que ja han incorporat les noves tecnologies al seu negoci però que volen millorar el grau d’aprofitament de les TIC. És un assessorament més detallat amb la possibilitat d’aprofundir sobre una temàtica en concret (comerç electrònic, màrqueting digital, relacions amb els clients, planificació de recursos de l’empresa…)

Servei d’orientació de seguretat informàtica
Cost final per a l’empresa 500 € (1.000 € de cost del servei menys 500 € de subvenció)
Adreçat a les empreses interessades en:

  1. Adequar l’empresa a les obligacions de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (LOPD) i d’impuls de la Societat de la Informació (LISI).
  2. Establir els mecanismes per tal de garantir la continuïtat del negoci en cas d’incidències.
  3. Millorar la credibilitat i confiança de les transaccions electròniques i accés a la informació que s’ofereix als clients.
  4. Gestionar de manera fiable i segura els sistemes d’informació.

Sol·licita el servei ara i en un termini màxim d’un mes un orientador/a homologat/da es posarà en contacte.

Més informació a Servei d’Orientació PIMESTIC.

Read Full Post »

Older Posts »