Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘BPM’

El proper 27 d’octubre a les 19.00 hores a la sala d’actes del Col·legi d’Economistes us proposem una sessió per parlar de l”evolució dels processos adhoc a la seva sistematització, en un enfoc per despatxos professionals i pimes. On els ponents parlaran de:

  • Els nous models productius en processos administratius i contables (del model artesà al model industrial al despatx i l’empresa).
  • De la eficiència en tots els processos. Una reducció real de costos amb un increment del nivell de qualitat en el servei, transparència i accessibilitat a la informació.
  • La sostenibilitat com eix vertebrador de les dinàmiques dins l’empresa i el despatx professional.

Ponents:

Sr. Toni Rende, Soci director de DOCTODATA SL, empresa especialista en Gestió Documental

Sr. Jordi March, soci director de SENIOR MANAGEMENT SERVICES, empresa especialista en assessorament a la Direcció General

Per qüestions d’organització us agraïm feu la vostra inscripció enviat un email a: jmurcia@coleconomistes.comRead Full Post »

Per aquest mes d’octubre us proposem una sessió sobre la sistematització dels processos a l’empresa i la seva millora contínua. Treballar per processos és fonamental per garantir la qualitat de les activitats i garantir el millor servei als nostres clients. L’excel·lència ha de ser una línia estratègica de treball a les organitzacions en benefici de tots el grups d’interès. El treball per processos i la seva sistematització ens ajudaran a millorar dia a dia l’assoliment dels nostres objectius  i amb qualitat.

Treballar per processos també promou la cooperació entre els diferents departaments de l’empresa, doncs en general, a la majoria dels processos intervenen més d’un departament de l’organització.

Una eina de modelat de processos o BPM (Bussines Proces manager) és una solució transversal que interactua i dialoga amb tots el sistemes d’informació existents a l’empresa: ERP, CRM, etc … La seva implementació, com veurem, no ha de comportar cap canvi en els programaris existents, donat un BPM rep/envia informació dels sistemes existents tot interactuant sobre protocols estàndards.

El ponent proposa una sessió pràctica on es revisaran las fases necessàries en la implementació d’un BPM, la definició d’indicadors de procés, i com definir estratègies  per a la millora contínua.

Lloc i data: Col·legi d’Economistes de Catalunya (Avda. Diagonal, 512 Principal, Barcelona) el dia 21 d’octubre del 2010 a les 18.30.

Ponent: Sr. Guillermo Tejerina. Llicenciat en Administració d’empreses. Soci d’ALTRIUM – Cooperació empresarial i de SISA – Soluciones Integrales SA

Us agrairem feu la vostre inscripció, per raons d’organització a : jmurcia@coleconomistes.com

Read Full Post »

Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir a esta Jornada organizada por el Centro de Innovación de Productividad, Spenta y Ascentn.

Fue una jornada muy práctica sobre la implantación de una solución de procesos de negocio aplicado a la Administración.

La sesión se inició con un par de presentaciones introductorias generalistas sobre la iProductividad y los procesos de negocio, para finalmente centrarse en la presentación de dos casos.

Albert Esplugas (Director del Centro de Innovación) nos habló de la iProductividad “Como mejorar las comunicaciones y el trabajo en equipo”, en la que se destacó la importancia de automatizar los procesos básicos de cualquier organización, y como la utilización del correo electrónico debe utilizarse en combinación con otras herramientas de comunicación en tiempo real, como trabajar en entornos colaborativos, organizar reuniones virtuales, etc …, pero a la vez la utilización de estas nuevas tecnologías debe ir acompañado por unas buenas prácticas en su uso y la incorporación de una nueva cultura de trabajo organizada por roles y actividades.

Juanjo Rodriguez (Director Gerente de Ascentn) nos habló del “Business Process Management en la Administración: Mejorar la experiencia del ciudadano”. Nos presentó la solución Agile Point. También nos explico cómo a raíz de la Ley 11/2007 en las administraciones públicas se está trabajando en el sentido de mejorar sus procesos de información con el uso de las tecnologías de la información para para mejorar la eficiencia y la eficacia en las relaciones con el ciudadano.

También hubieron otras intervenciones como la de Jordi Plana (Director General de Spenta) que nos  presentó la plataforma de servicio al ciudadano (Citizen Service Platform) y asistimos a la simulación de un proceso de petición de un ciudadano ante su ayuntamiento.

Después de un descanso se presentaron dos casos prácticos de uso y aplicación de estas plataformas en la Gestión de Expedientes en una Administración de Justicia y en la Gestión de los procesos del ámbito Sanitario. En ambas demostraciones pudimos visualizar el funcionamiento de estas herramientas y hacernos una idea de la dificultad en su implantación.

Read Full Post »