Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Ajuts’

Un orientador tecnològic homologat per la Generalitat de Catalunya analitza el nivell d’implantació i l’ús de les TIC a l’empresa i ofereix una proposta de millores per tal que el negoci sigui més competitiu. Aquest servei està subvencionat i, per tant, el cost final que ha de pagar l’empresa es veu reduït.

Com que les empreses no tenen les mateixes necessitats, el Servei d’orientació PIMESTIC ofereix tres tipus de servei en funció de les seves característiques:

Servei d’orientació bàsic
Cost final per a l’empresa 100 € (400 € de cost del servei menys 300 € de subvenció)
Adreçat a empreses que estan en un estat bàsic de digitalització, que no tenen clar quines són les primeres accions que han de portar a terme. És un assessorament general, per saber quines són les solucions existents més apropiades segons el seu cas particular.

Servei d’orientació avançat
Cost final per a l’empresa 500 € (1.000 € de cost del servei menys 500 € de subvenció)
Adreçat a empreses que ja han incorporat les noves tecnologies al seu negoci però que volen millorar el grau d’aprofitament de les TIC. És un assessorament més detallat amb la possibilitat d’aprofundir sobre una temàtica en concret (comerç electrònic, màrqueting digital, relacions amb els clients, planificació de recursos de l’empresa…)

Servei d’orientació de seguretat informàtica
Cost final per a l’empresa 500 € (1.000 € de cost del servei menys 500 € de subvenció)
Adreçat a les empreses interessades en:

 1. Adequar l’empresa a les obligacions de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (LOPD) i d’impuls de la Societat de la Informació (LISI).
 2. Establir els mecanismes per tal de garantir la continuïtat del negoci en cas d’incidències.
 3. Millorar la credibilitat i confiança de les transaccions electròniques i accés a la informació que s’ofereix als clients.
 4. Gestionar de manera fiable i segura els sistemes d’informació.

Sol·licita el servei ara i en un termini màxim d’un mes un orientador/a homologat/da es posarà en contacte.

Més informació a Servei d’Orientació PIMESTIC.

Read Full Post »

Uno de los principales ejes de actuación del Plan Avanza2 (2009-2012) se centra en fomentar los proyectos de Innovación (Subprograma Avanza I+D), en materia de procesos y de organización en la PYME Española. Pará ello se ofrece ayudas a las PYMES en la obtención de certificaciones en las áreas de Calidad del software (ISO 9001, CMMI, SPICE), la Gestión de los Servicios TI (ISO 20000) y la Gestión de la Seguridad de la Información (ISO 27001).

Las ayudas se ofrecen a proyectos en cooperación, de entre 6 y 20 PYMES. Cada proyecto debe orientarse a un solo tipo de certificación. La ayuda se consigue antes de empezar el proyecto, pero su concesión definitiva es vinculante a la obtención de la certificación que se haya elegido como objetivo.

Algunas de las ayudas orientativas son:

 • ISO/IEC 27001                        19.000 €
 • UNE-ISO/IEC 20000-1        20.000 €
 • ISO 9001                                      6.000 €
 • CMMI o SPICE 2                      20.000 €
 • CMMI o SPICE 3                      25.000 €
 • CMMI o SPICE 4                      30.000 €
 • CMMI o SPICE 5                      35.000 €

Toda la información de la convocatoria 2009 puede encontrarse aquí .

Marco A. Peña
Coordinador Comissió OSI

Read Full Post »